Spring til indhold

Årsmøde 2019

Frivilligrådet og FrivilligCenter Holbæk afholder årsmøde onsdag 22. maj 2019 kl. 18.30 i Svinninge Sportscenter, Svinningehallen 1, 4520 Svinninge.

Dato

Onsdag 22. maj 2019, kl. 18.30

Fællesspisning og foredrag

Igen i år starter vi årsmødet med fællesspisning kl. 18.30. Frivilligrådet er vært for middagen. Der serveres også en øl eller en vand til maden.

Efter fællesspisningen vil én af tilskudsmodtagerne fra Aktivitetspuljen fortælle om deres projekt og hvilken betydning tilskuddene fra Aktivitetspuljen har haft for dem. Desuden vil en lokal forening fortælle om deres arbejde med at rekruttere en masse frivillige til at arrangere og afvikle en stor byfest.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse og godkendelse af årsberetning
 3. Valg til Frivilligrådet
 4. Eventuelt

Efter årsmødet konstituerer Frivilligrådet sig med en formand og en næstformand.

Sted

Svinninge Sportscenter, Svinningehallen 1, 4520 Svinninge.

Hvem kan deltage?

Alle frivillige kan deltage i mødet og blive valgt til Frivilligrådet, der har følgende opgaver:

 • Bidrage til udarbejdelse af årlig handlingsplan for FrivilligCenter Holbæks aktiviteter
 • Fastlægge retningslinjer og uddele midler fra Aktivitetspuljen
 • Bidrage til udarbejdelse af årsrapport
 • Medvirke til at planlægge og gennemføre fælles, offentlige aktiviteter (bl.a. Frivillig Fredag)

Tilmelding

Af hensyn til den praktiske planlægning og afvikling af årsmødet skal du tilmelde dig mødet som deltager senest 19. maj 2019 kl. 20.00.

Tilmelding til mødet sker nedenfor.

Stemmeafgivning på årsmødet sker med én stemme pr. fremmødt deltager. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Tilmelding til Årsmøde 2019

Opstilling til Frivilligrådet

Er du interesseret i at stille op til valget til Frivilligrådet, så skal du meddele dit kandidatur nedenfor. Dette skal af praktiske hensyn meddeles senest 19. maj 2019 kl. 20.00.

Når du gør dette skal du oplyse følgende:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger
 • Godtgøre at du er frivillig (forening, gruppe, andet)

Alle kandidater bliver tilbudt max. to minutter på årsmødet til at præsentere sig selv for deltagerne. Præsentationen sker fra talerstolen.

Opstilling til Frivilligrådet

 Feedback

Sidst opdateret

10.04.2019

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard