Spring til indhold

Aktivitetspuljen

I Aktivitetspuljen kan du som frivillig og forening søge midler til alle former for frivillighedsprojekter. Det er Frivilligrådet, der træffer beslutning om bevillinger.

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har bevilget 150.000 kr. om året til Aktivitetspuljen, der fortrinsvis skal bruges til at understøtte tværgående aktiviteter mellem forskellige former for foreninger og aktive medborgere.

Det er Frivilligrådet, der uddeler midler fra Aktivitetspuljen. Frivilligrådet holder møde ca. en gang i kvartalet. Der er løbende ansøgningsmulighed til Aktivitetspuljen.

Læs mere om Aktivitetspuljen nedenfor.

 

Ansøgning

Her kan du se, hvordan du sender en ansøgning til Aktivitetspuljen

Der er ingen formkrav til en ansøgning til Aktivitetspuljen, men der skal indsendes en begrundet ansøgning på det ønskede beløb. Ansøgningen skal som minimum indeholde et budget for det ansøgte beløb.

Det skal i ansøgningen oplyses i hvilken tidsperiode det ansøgte beløb ønskes anvendt af hensyn til fastlæggelse af krav om regnskabsaflæggelse.

Der skal i ansøgningen oplyses foreningens CVR-nummer og/eller den ansvarlige persons CPR-nummer, så udbetaling af bevilgede midler kan ske til dertil tilknyttet NemKonto.

Når en ansøgning er modtages bliver der kvitteret for denne til afsender inden for 1 uge.

Behandling af ansøgninger

Der er løbende ansøgningsfrist til Aktivitetspuljen. Ansøgninger behandles på møderne i Frivilligrådet. Alle mødedatoer kan ses her. For at blive behandlet på et møde i Frivilligrådet skal ansøgning være os i hænde senest 14 dage før mødet.

Send en ansøgning

En ansøgning kan sendes med almindelig post (eller afleveres personligt) til:

FrivilligCenter Holbæk
att. Aktivitetspuljen
Rådhuspladsen 1
4300 Holbæk

Men meget gerne på e-mail til frivilligcenter@holb.dk

Send ansøgning på e-mail

Anvendelse af bevillinger

Anvendelsen af en bevilling fra Aktivitetspuljen skal være igangsat på det af ansøger angivne tidspunkt – eller senest tre måneder derefter. Såfremt en bevilling ikke er endeligt anvendt på det af ansøger angivne tidspunkt, vil bevillingen bortfalder. Ansøger kan dog anmode om forlængelse af fristen på op til 12 måneder. Beslutning om forlængelse afgøres af formanden og konsulenten.

Retningslinjer for Aktivitetspuljen

Her kan du læse retningslinjerne for Aktivitetspuljen

Navn

Aktivitetspuljen.

Formål

 

Aktivitetspuljen støtter projekter, aktiviteter og arrangementer blandt både foreninger og aktive borgere i Holbæk kommune. Puljen støtter primært aktiviteter, som understøtter, udvikler eller fastholder det frivillige arbejde – gerne i tværgående samarbejder.

Alle foreninger og frivillige kan søge midler fra Aktivitetspuljen.

Uddeling

Midlerne fra Aktivitetspuljen frigives via Frivilligrådet.

Ansøgninger behandles på Frivilligrådets møder, der afholdes én gang pr. kvartal.

Aktivitetspuljen består af 150.000 kr. årligt, og der kan søges bevillinger inden for denne ramme.

Administration

Frivilligkonsulenten på FrivilligCenter Holbæk udfører den administrative sagsbehandling af indkomne ansøgninger, rådgiver foreninger og frivillige om ansøgningsprocedure, forbereder beslutningsgrundlag for Frivilligrådet, meddeler ansøgere Frivilligrådets beslutninger, foretager udbetaling af bevilgede midler, indhenter regnskab for bevilgede midler samt anmoder om evt. tilbagebetalinger.

Ansøgning

Der indsendes en begrundet ansøgning på det ønskede beløb. Ansøgningen skal som minimum indeholde et budget for det ansøgte beløb.

Det skal i ansøgningen oplyses i hvilken tidsperiode det ansøgte beløb ønskes anvendt af hensyn til fastlæggelse af krav om regnskabsaflæggelse.

Der skal i ansøgningen oplyses foreningens CVR-nummer og/eller den ansvarlige persons CPR-nummer, så udbetaling af bevilgede midler kan ske til dertil tilknyttet NemKonto.

Når en ansøgning er modtages bliver der kvitteret for denne til afsender inden for 1 uge.

Beslutning

Beslutning i Frivilligrådet om bevilling fra Aktivitetspuljen sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer af rådet. Afslag på ansøgninger kan ikke ankes.

Udbetaling

Udbetaling af bevilgede midler fra Aktivitetspuljen sker til NemKonto tilknyttet en forenings CVR-nummer eller en persons CPR-nummer. Udbetalingen sker umiddelbart efter bevilling – dog tidligst 3 måneder før projektets start.

Regnskab

Der skal fremlægges regnskab for de bevilgede midler. Ved mindre bevillinger skal der alene fremlægges dokumentation for afholdte udgifter.

Regnskab eller dokumentation fremsendes til Frivilligrådet v/ FrivilligCenter Holbæk. En del af dokumentationen kan være i form af "en god historie" om projektet.

Tilbagebetaling

Såfremt de bevilgede midler ikke er anvendt inden for den aftalte tidsfrist, eller de ikke er anvendt i overensstemmelse med bevillingen, kan Frivilligrådet kræve de udbetalte midler tilbagebetalt.

Som udgangspunkt kan bevilgede midler ikke anvendes til andre ting eller formål end hvad de er bevilget til.

 

 

Bevillinger

Frivilligrådet har uddelt bevillinger til disse foreninger

Bevillinger - 10. april 2019

 • ADHD Vestsjælland fik 11.267,50 kr. i tilskud til indkøb af rollespilsudstyr
 • Det Gode Børneliv fik 5.000 kr. i tilskud til indkøb af beklædning til deres frivillige
 • Holbæk Orienteringsklub fik 3.000 kr. i tilskud til indkøb af beklædning til deres frivillige instruktører

Bevillinger - 27. februar 2019

 • Holbæk- og RegstrupSpejderne fik 9.500 kr. i tilskud til indkøb af ny beklædning til deres frivillige spejderledere
 • Pensionistforeningen for Jyderup og Omegn fik 3.998 kr. i tilskud til indkøb af AV-udstyr
 • Vandrefestival 2019 fik 2.500 kr. i tilskud til dækning af IT-udgifter

Bevillinger - 19. december 2018

 • Gislinge Boldklub fik 20.000 kr. i tilskud til indkøb af nye stole til Gislinge Hallen
 • De grønne pigespejdere i Holbæk fik 25.000 kr. i tilskud til indkøb af shelter

Bevillinger - 31. oktober 2018

 • Gruppe af frivillige i Vangkvarteret (frivillig madcafé) fik 10.000 kr. i tilskud til udstyr til madcaféen

Bevillinger - 29. august 2018

 • KFUM-Spejderne Tuse Bjerg fik 10.100 kr. i tilskud til et kompetenceudviklingsforløb for deres frivillige spejderledere

Bevillinger - 14. marts 2018

 • Skovvejens Blå Spejdere fik 8.990 kr. i tilskud til ny beklædning til deres frivillige spejderledere

Bevillinger - 17. januar 2018

 • Café Habibi fik 7.000 kr. i tilskud til ny beklædning til deres frivillige

Bevillinger - 22. november 2017

 • Hjernesagen Holbæk fik 4.500 kr. til et kompetencegivende foredrag for deres medlemmer og frivillige
 • Andelslandsbyen Nyvang fik 50.000 kr. til et kompetenceudviklingsforløb for deres 450 frivillige

Bevillinger - 18. september 2017

 • Medusa fik 17.415 kr. i tilskud til udstyr ifm. mindfullness-kursus for deres frivillige

Bevillinger - 20. juni 2017

 • Mørkøv Kinos Venner fik 25.000 kr. i tilskud til et nyt varmesystem i Mørkøv Kino
 • St. Merløse Bylaug fik 15.000 kr. i tilskud til et nyt lydanlæg til fælles lokalt brug

Bevillinger - 1. marts 2017

 • KFUM Spejderne Kr. Eskilstrup Gruppe fik 10.000 kr. i tilskud til renovering af deres spejderhytte
 • Holbæk Gangsport fik 3.112,50 kr. til en fælles brochure for Vandrefestival 2017

 Bevillinger - 18. januar 2017

 • Jyderup Hundeskov fik 13.000 kr. til frivillige kræfters etablering af en hundeskov i byen
 • HK Isefjord fik 1.250 kr. til t-shirts til deres frivillige på en håndboldskole i efterårsferien

Bevillinger - 9. november 2016

 • Ugerløse Flagallé og Juleudsmykningsudvalg fik 2.220 kr. i tilskud til indkøb af maling til renovering af deres flagstænger i byen
 • Hjernesagen Holbæk fik 8.000 kr. i tilskud til en studietur til Horsens, hvor de skal inspireres til nye aktiviteter i deres forening

Bevillinger - 7. september 2016

 • Jyderups Fremtid fik 12.500 kr. i tilskud til opmærkning af en sti rundt om Skarresø
 • Mini Knabstrup Ungdoms Klub fik 4.150 kr. til en berøringsfølsom skærm til deres selvudviklede registreringssystem
 • Hjernesagen Holbæk fik 5.000 kr. til en temadag om rådgivning for deres frivillige

Bevillinger - 22. juni 2016

 • De Frivillige Mentorer fik 35.000 kr. til at gennemføre en mentoruddannelse for deres frivillige mentorer

Bevillinger - 30. marts 2016

 • Jernløse Boldklub fik 5.000 kr. til at gennemføre en aktivitetsdag i byen i samarbejde med tre andre lokale foreninger og med det formål at tiltrække nye medlemmer og frivillige
 • Vandrefestival 2016 fik 3.112 kr. til at få produceret en brochure til deres arrangement, der er et samarbejde med otte andre foreninger
 • Fællesskab Tølløse fik 10.000 kr. i tilskud til at indkøbe inventar til cafékøkkenet i deres nye kulturhus No. 1
 • Foreningen Café Habibi (i Jyderup) fik 5.215 kr. til at sende deres frivillige på kurser, der skal gøre dem endnu bedre i stand til at bemande caféen
 • Knabstrup Skytteforening fik 10.000 kr. i tilskud til en lovpligtig skalsikring af deres våbenlager

Bevillinger - 18. november 2015

 • Medusa fik 5.000 kr. til en ekstraordinær anerkendelse de frivilliges indsats i foreningen
 • Mejeriet - Klubben på Næsset fik 8.445 kr. til en udvidelse af deres aktivitetstilbud
 • Tølløse Gymnastikforening og Tølløse Karateskole fik 10.000 kr. deres arbejde med at understøtte frivilligheden på tværs af deres foreninger
 • Andelslandsbyen Nyvang, Aktørlauget, fik 50.000 kr. til afholdelse af fem workshops for at dygtiggøre deres mange frivillige

Bevillinger - 23. september 2015

 • St. Merløse IF Gymnastik (Meget Mer Merløse) fik 25.000 kr., så de kan udstyre en aktivitetsbane med nogle "løbespots"

Bevillinger - 17. juni 2015

 • Kundby Lokalråd fik 8.000 kr., så de kunne anerkende og fastholde deres frivillige på Kundby Dagen med bl.a. en gadeteaterforestilling
 • Holbæk og Omegns Biavlerforening fik 10.000 kr., så de kunne renovere/udskifte deres biavlergård, og fortsætte deres frivillige formidlingsindsats

Bevillinger - 25. marts 2015

 • Skovvejens Blå Spejdere fik 7.578 kr., så de kan anskaffe sig klatreudstyr til træklatring
 • Foreningen Kultur & Trivsel fik 15.000 kr., så de kan uddanne deres mange frivillige i bl.a. samarbejde og konflikthåndtering
 • Gislinge Lauget fik 5.000 kr., så de kan udskifte toplaget på deres petanquebaner

Bevillinger - 21. januar 2015

 • Børneklubben i Knabstrup fik 10.000 kr., så de kan anskaffe sig forskellige materialer til klubbens aktiviteter

Bevillinger - 26. november 2014

 • Bukkerup Gymnastikforening fik 10.000 kr., så de kan anskaffe sig en boldmaskine til badmintonafdelingen
 • CISV Vestsjælland fik 3.500 kr., så de kan kompetenceudvikle deres ledere
 • Fællesskab Tølløse fik 20.000 kr., så de kan indkøbe AV-udstyr til deres forskellige arrangementer
 • Holbæk Racketlonklub fik 20.649 kr., så de kan afholde introduktionsforløb og -events for nybegyndere

Bevillinger - 24. september 2014

 • Red Barnet Holbæks Familieoplevelsesklub fik 10.540 kr., så de kan lave oplevelsesture med børn og familie til Holbæk Museum og Holbæk Teater
 • Tuse Forsamlingshus fik 10.000 kr., så de kan installere nyt lydanlæg med teleslynge i forsamlingshuset til stor glæde og gavn for de mange brugere med hørebesvær
 • Medusa fik 15.000 kr., så de kan lave julearrangementer, værkstedaktiviteter og caféarrangementer for deres brugere med deres familier
 • Støtteforeningen Naturpleje-netværk Holbæk fik 5.000 kr., så de kan opstarte deres projekt med at lave frivillig naturpleje på Fælleden i Holbæk
 • Holbæk Rideklub fik 22.000 kr., så de kan skifte tag og vinduer på deres nye klubhus, som de har fået foræret af en venlig giver

 Feedback

Sidst opdateret

12.12.2018

Ansvarlig redaktør

Jens Albagaard

Kontakt

FrivilligCenter Holbæk
Rådhuspladsen 1
4300 Holbæk

Telefon: 72 36 17 30

E-mail: frivilligcenter@holb.dk

Web: www.frivilligcenterholbæk.dk